سوالات كنكور۹۶ رشته هوش مصنوعي كد ۲۳۵۶ با پاسخ تشريحي دكتري (بخش اول) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سوالات كنكور۹۶ رشته هوش مصنوعي كد ۲۳۵۶ با پاسخ تشريحي دكتري (بخش اول)

سوالات كنكور۹۶ رشته هوش مصنوعي كد ۲۳۵۶ ب ...

ناشر : مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال