معجزه شش سيگما: داستاني الهام بخش درباره ي اين كه چگونه شش سيگما شيوه ي كار كردن ما را تغيير مي دهد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


معجزه شش سيگما: داستاني الهام بخش درباره ي اين كه چگونه شش سيگما شيوه ي كار كردن ما را تغيير مي دهد

معجزه شش سيگما: داستاني الهام بخش درباره ...

ناشر : فرا

حميدرضا فرتوك زاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰ ریال