بهينه سازي خطي: مجموعه رياضيات و كاربردها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بهينه سازي خطي: مجموعه رياضيات و كاربردها

بهينه سازي خطي: مجموعه رياضيات و كاربرده ...

ناشر : مشاوران صعود ماهان

سحر چيتگر

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال