توانمند‌سازي و ساختار سازماني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


تاثير ابعاد ساختار سازماني بر توانمندسازي كاركنان

تاثير ابعاد ساختار سازماني بر توانمندساز ...

ناشر : انتشارات نوآوران دانش

عباسعلي صمديان برزكي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

توانمند‌سازي و ساختار سازماني

توانمند‌سازي و ساختار سازماني

ناشر : نويد شيراز

مسعود ضيايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال