‏‫مكان يابي با استفاده از الگوريتم جست و جوي گرانشي (GSA)‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫مكان يابي با استفاده از الگوريتم جست و جوي گرانشي (GSA)‬

‏‫مكان يابي با استفاده از الگوريتم جست و ...

ناشر : ‏‫ اوستاي پارسيان

آرزو سيفي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال