اصول مديريت و كاربرد آن در ورزش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول مديريت و كاربرد آن در ورزش

اصول مديريت و كاربرد آن در ورزش

ناشر : ‏‫موسسه پارسامبتكر گام اول‬

اكبر آقازاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال