ماشين هاي الكتريكي: ماشينهاي القايي (آسنكرون) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ماشين هاي الكتريكي: ماشينهاي القايي (آسنكرون)

ماشين هاي الكتريكي: ماشينهاي القايي (آسن ...

ناشر : واژگان خرد

وحيد به روش

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال