ريسك ها و راهكارهاي مديريت پروژه هاي عمراني در ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ريسك ها و راهكارهاي مديريت پروژه هاي عمراني در ايران

ريسك ها و راهكارهاي مديريت پروژه هاي عمر ...

ناشر : ترنم

كيكاووس كاووسي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال