مراقبت از سالمند |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند

ناشر : توانا گستر

منصور حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آنچه كه بايد براي مراقبت از بيماران سالمند با اختلال شناخت بدانيم: قابل استفاده بيماران دمانس و آلزايمر

آنچه كه بايد براي مراقبت از بيماران سالم ...

ناشر : آرتين طب

راحله عليمرادزاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۸۰۰۰ ریال

راهنماي مراقبين: آموزش چگونگي مراقبت از سالمند

راهنماي مراقبين: آموزش چگونگي مراقبت از ...

ناشر : فرهنگ پژوهان دانش

حامد آقاجاني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند

ناشر : جامعه نگر

ص‍دي‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ي‌

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۹۰۰۰۰ ریال

مهارت هاي باليني مراقبت از سالمندان: پودمان مراقبت از سالمند

مهارت هاي باليني مراقبت از سالمندان: پود ...

ناشر : موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران

سيدعلي محمد يكتامرام

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

راهنماي خانواده ها براي مراقبت از سالمند(جلد سوم)

راهنماي خانواده ها براي مراقبت از سالمند ...

ناشر : فرهنگ پژوهان دانش

ف‍ره‍اد ب‍ه‍م‍ن زي‍اري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال