انتخاب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 588


نظريه هاي مشاوره مسير شغلي "مسير تكامل انتخاب شغل"

نظريه هاي مشاوره مسير شغلي "مسير تكامل ا ...

ناشر : جهاد دانشگاهي (دانشگاه اصفهان)

سيمين حسينيان

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

زمام زندگي خود را در دست بگير: چگونه با استفاده از روان شناسي نظريه انتخاب به آن چه نياز داريد برسيد

زمام زندگي خود را در دست بگير: چگونه با ...

ناشر : رشد فرهنگ

ويليام گلاسر

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

انتخاب رشته انتخاب آينده: راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري

انتخاب رشته انتخاب آينده: راهنماي انتخاب ...

ناشر : سازمان سنجش آموزش كشور

ابراهيم خدايي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال


انتخاب شما كدام است؟ دامهاي ذهن يا راه زندگي

انتخاب شما كدام است؟ دامهاي ذهن يا راه ز ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

علي محمد محمودي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

واقعيت درماني: مشاوره بر مبناي "نظريه انتخاب"

واقعيت درماني: مشاوره بر مبناي "نظريه ان ...

ناشر : رسا

عليرضا كاربخش

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

دختر يا پسر: اطلاعات جديد پزشكي درباره انتخاب جنسيت فرزند

دختر يا پسر: اطلاعات جديد پزشكي درباره ا ...

ناشر : شهيدي پور

مهدي فتحي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال


رياضيات انتخاب، يا، چگونه بدون شمارش بشماريم

رياضيات انتخاب، يا، چگونه بدون شمارش بشم ...

ناشر : مركزنشردانشگاهي

بتول جذبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تئوري انتخاب: روانشناسي جديد در آزادي فردي

تئوري انتخاب: روانشناسي جديد در آزادي فر ...

ناشر : آشيان

نورالدين رحمانيان

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰۰ ریال

انتخاب با شماست صعود يا سقوط

انتخاب با شماست صعود يا سقوط

ناشر : آواي آرامش

مرتضي سروشفرد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


راهنماي انتخاب شيوه زايمان سزارين يا زايمان طبيعي كدام را انتخاب كنم؟

راهنماي انتخاب شيوه زايمان سزارين يا زاي ...

ناشر : نسيم فرهنگ

هنگامه صدرايي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال

انتخاب رشته، انتخاب شغل: راهنماي مشاورين و مراجعين

انتخاب رشته، انتخاب شغل: راهنماي مشاورين ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري اشراق و عرفان

احمد امامي راد

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ارتباط موثر كاربرد "نظريه انتخاب" در مديريت راهبري

ارتباط موثر كاربرد "نظريه انتخاب" در مدي ...

ناشر : آرمان رشد

حسين ثقفي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال