نمونه سوالات آشنايي با قوانين شهرداري : قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نمونه سوالات آشنايي با قوانين شهرداري : قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب ...اصلاحات و الحاقات بعدي به همراه متن قوانين مذكور با آخرين اصلاحات

نمونه سوالات آشنايي با قوانين شهرداري : ...

ناشر : نداي كارآفرين

زهرا سرگزي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال