اصطلاحات رايج در پروژه‌هاي بين‌المللي در بخش‌هاي ايمني، سلامت و محيط زيست، مهندسي، خريد، اجرا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصطلاحات رايج در پروژه‌هاي بين‌المللي در بخش‌هاي ايمني، سلامت و محيط زيست، مهندسي، خريد، اجرا

اصطلاحات رايج در پروژه‌هاي بين‌المللي در ...

ناشر : انديشه عصر

محمدمهدي كفش‌وندي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال