‏‫مقدمه‌اي بر مجموعه‌ها و توابع محدب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫مقدمه‌اي بر مجموعه‌ها و توابع محدب

‏‫مقدمه‌اي بر مجموعه‌ها و توابع محدب

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد زاهدان

‏‫علي‬ ‏‫پايان‬

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال