راهنما و بانك سوالات امتحاني كليات علم اقتصاد (رشته ي اقتصاد): جمشيد پژويان، دكتر فرهاد خداداد كاشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهنما و بانك سوالات امتحاني كليات علم اقتصاد (رشته ي اقتصاد): جمشيد پژويان، دكتر فرهاد خداداد كاشي و دكتر يگانه موسوي جهرمي ...

راهنما و بانك سوالات امتحاني كليات علم ا ...

ناشر : خردمندان

محمدرضا بابايي سميرمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال