‏‫بررسي نقش زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در استقرار مديريت دانش در سازمان ها‮‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫بررسي نقش زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در استقرار مديريت دانش در سازمان ها‮‬

‏‫بررسي نقش زيرساخت هاي فناوري اطلاعات د ...

ناشر : سنجش و دانش

نصير اهوراني

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال