برنامه‌ريزي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 209


برنامه‌ريزي استراتژيك نيروي انساني (مبتني بر عملكرد)

برنامه‌ريزي استراتژيك نيروي انساني (مبتن ...

ناشر : انتشارات صالحيان

عبدالمجيد نورائي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

شبكه‌هاي عصبي و كاربرد آنها براي حل مسائل برنامه‌ريزي خطي و درجه دوم

شبكه‌هاي عصبي و كاربرد آنها براي حل مسائ ...

ناشر : سنجش و دانش

علي برق‌پيما

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

برنامه‌ريزي كالبدي- فضايي در راستاي توسعه پايدار منظومه‌هاي روستايي- شهري

برنامه‌ريزي كالبدي- فضايي در راستاي توسع ...

ناشر : بنياد مسكن انقلاب اسلامي

ع‍ب‍اس‌ س‍ع‍ي‍دي‌

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


آشنايي با كارگروه برنامه‌ريزي اجرايي در مدرسه معرفتي

آشنايي با كارگروه برنامه‌ريزي اجرايي در ...

ناشر : ارمغان طوبي

فاطمه ميرزايي اهرنجاني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

شبيه‌سازي كامپيوتري با Aimsun به همراه مثال‌هاي كاربردي(مهندسي ترافيك و برنامه‌ريزي حمل و نقل)

شبيه‌سازي كامپيوتري با Aimsun به همراه م ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي امير كبير، انتشارات

اميررضا ممدوحي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

برنامه‌ريزي و كنترل پروژه...

برنامه‌ريزي و كنترل پروژه...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

اميرعباس شجاعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري

برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري

ناشر : جهاد دانشگاهي. واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي

محمدتقي رضويان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

برنامه‌ريزي شهري، توسعه پايدار و عدالت اجتماعي

برنامه‌ريزي شهري، توسعه پايدار و عدالت ا ...

ناشر : زرنوشت

رضا قادري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

15%
برنامه‌ريزي و كنترل توليد و موجودي‌ها

برنامه‌ريزي و كنترل توليد و موجودي‌ها

ناشر : نگاه دانش

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۷۰۰۰۰ ریال


برنامه‌ريزي راهبردي منابع انساني

برنامه‌ريزي راهبردي منابع انساني

ناشر : انتشارات كوي ۱۲[دوازده]

رضا عسلي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

تكنيكها و مدلهاي برنامه ريزي شهري دكتري ويژه رشته جغرافيا و برنامهريزي شهري كد: ۲۱۰۴

تكنيكها و مدلهاي برنامه ريزي شهري دكتري ...

ناشر : مدرسان شريف

حبيب محمودي چناري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تحقيق در عمليات ۲: شبكه‌ها،‌ برنامه‌ريزي خطي عدد صحيح...

تحقيق در عمليات ۲: شبكه‌ها،‌ برنامه‌ريزي ...

ناشر : كتابخانه فرهنگ

امير ايمن‌پور

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال