درباره عكاسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


درباره عكاسي معماري

درباره عكاسي معماري

ناشر : كتاب پرگار

ياسر عرب

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۵۰۰۰۰ ریال

درباره عكاسي

درباره عكاسي

ناشر : حرفه نويسنده

سوزان سونتاگ

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

اتاق روشن(انديشه هايي درباره عكاسي)چشمه

اتاق روشن(انديشه هايي درباره عكاسي)چشمه

ناشر : چشمه

رولان بارت

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال


اتاق روشن: انديشه هايي درباره ي عكاسي

اتاق روشن: انديشه هايي درباره ي عكاسي

ناشر : نشر چشمه

رولان بارت

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

درباره ي عكاسي

درباره ي عكاسي

ناشر : چاپ و نشر نظر

مجيد اخگر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

‏‫درباره عكاسي

‏‫درباره عكاسي

ناشر : بيدگل

مجيد اخگر

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰۰ ریال