نگهداري و تعميرات توپ پدافند هوايي ۲۳ ميلي متري : دوره آموزشي طولي غير مقطع... |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نگهداري و تعميرات توپ پدافند هوايي ۲۳ ميلي متري : دوره آموزشي طولي غير مقطع...

نگهداري و تعميرات توپ پدافند هوايي ۲۳ مي ...

ناشر : دانشگاه امام حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

رضا درخشاني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال