بازرگاني بين الملل (تئوري هاو كاربردها) با رويكرد مديريت صادرات و واردات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
بازرگاني بين الملل (تئوري هاو كاربردها) با رويكرد مديريت صادرات و واردات

بازرگاني بين الملل (تئوري هاو كاربردها) ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

رحيم محترم قلاتي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۶۰۰۰ ریال