آشنايي با نانوذرات: خواص، روشهاي توليد، و كاربرد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آشنايي با نانوذرات: خواص، روشهاي توليد، و كاربرد

آشنايي با نانوذرات: خواص، روشهاي توليد، ...

ناشر : دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي

عبدالرضا سيم چي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال