آن سوي چشم‌هايش

آن سوي چشم‌هايش

ناشر : نشر شمشاد

پدیدآور: محمد غفوري

از چشمهايش انار مي باريد

از چشمهايش انار مي باريد

ناشر : نويسندگان پارس

پدیدآور: مهيا شيخ پور

براي چشمهايش: گزيده اي از سروده هاي شهرام سورتجي

براي چشمهايش: گزيده اي از سروده هاي شهرا ...

ناشر : پرستوي سپيد

پدیدآور: شهرام سورتجي


به خاطر چشمهايش

به خاطر چشمهايش

ناشر : نويد شيراز

پدیدآور: حسينعلي دلجويي

به خاطر چشمهايش

به خاطر چشمهايش

ناشر : نويد شيراز

پدیدآور: حسينعلي دلجويي

تقاص آبي چشمهايش

تقاص آبي چشمهايش

ناشر : حوزه مشق

پدیدآور: زهرا سليماني غربي


چشم‌هايش

چشم‌هايش

ناشر : باران خرد

پدیدآور: ب‍زرگ‌ ع‍ل‍وي‌

‏‫چشم‌هايش‮‬

‏‫چشم‌هايش‮‬

ناشر : نيك فرجام

پدیدآور: ب‍زرگ‌ ع‍ل‍وي‌

‏‫چشم‌هايش‮‬

‏‫چشم‌هايش‮‬

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: مهرداد مغربي


چشمهايش

چشمهايش

ناشر : نسل روشن

پدیدآور: عليرضا زماني