مديريت دانش نياز سازمانهاي عصر اطلاعات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت دانش نياز سازمانهاي عصر اطلاعات

مديريت دانش نياز سازمانهاي عصر اطلاعات

ناشر : ياد عارف

عليرضا حسين زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۵۰۰۰ ریال