بررسي تجربيات جهاني شركت هاي استارت آپ در حوزه خانه هوشمند |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي تجربيات جهاني شركت هاي استارت آپ در حوزه خانه هوشمند

بررسي تجربيات جهاني شركت هاي استارت آپ د ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت علمي و فناوري، مركز روابط عمومي و اطلاع رساني، دانش بنيان فناور

مهدي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال