درسنامه اصول و مباني سازمان و مديريت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


درسنامه ي تشريحي اصول و مباني سازمان مديريت

درسنامه ي تشريحي اصول و مباني سازمان مدي ...

ناشر : انتشارات علمي سنا

مژگان لطافت نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

درسنامه اصول و مباني سازمان و مديريت

درسنامه اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

بهمن خسروي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

درسنامه تشريحي، تستي اصول و مباني سازمان و مديريت

درسنامه تشريحي، تستي اصول و مباني سازمان ...

ناشر : انتشارات علمي سنا

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال