هوش فرهنگي و تعارض |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


بررسي نقش هوش فرهنگي مديران بر مديريت تعارض در سازمان

بررسي نقش هوش فرهنگي مديران بر مديريت تع ...

ناشر : سايه سلامت

امير محبي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال

هوش فرهنگي و تعارض

هوش فرهنگي و تعارض

ناشر : انتشارات نوروزي

بختيار آفتابي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال