برندسازي و تبليغات

برندسازي و تبليغات

ناشر : آسيا

پدیدآور: ‏‫فرشته‬ ‏‫لطفي زاده‬

تبليغات و برندسازي در فست فود

تبليغات و برندسازي در فست فود

ناشر : مهدي منتخبي

پدیدآور: مهدي منتخبي


تبليغات و برندسازي در كسب و كار آنلاين

تبليغات و برندسازي در كسب و كار آنلاين

ناشر : ديباگران تهران

پدیدآور: محمدمهدي ذوالفقاري

فلوشيپ تبليغات و برندسازي پزشكي

فلوشيپ تبليغات و برندسازي پزشكي

ناشر : كليد آموزش

پدیدآور: محمد ظهره وند

مديريت تبليغات و برندسازي

مديريت تبليغات و برندسازي

ناشر : بيژن يورد

پدیدآور: ح‍س‍ي‍ن‍ع‍ل‍ي ب‍ه‍رام زاده