آموزش ويندوز ۱۰ پيشرفته: ( شبكه، امنيت، ترفندها، عيب‌يابي، بهينه‌سازي)

آموزش ويندوز ۱۰ پيشرفته: ( شبكه، امنيت، ...

ناشر : كتاب چشم انداز

پدیدآور: حميد رحيمي

امنيت شبكه پيشرفته

امنيت شبكه پيشرفته

ناشر : علوم رايانه

پدیدآور: ع‍ي‍ن ال‍ل‍ه ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ي

امنيت شبكه پيشرفته

امنيت شبكه پيشرفته

ناشر : قلم امامت

پدیدآور: سينا تقي زاده