آمار توصيفي در تربيت بدني

آمار توصيفي در تربيت بدني

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات

پدیدآور: سيدصلاح الدين نقشبندي

آمار توصيفي در تربيت بدني

آمار توصيفي در تربيت بدني

ناشر : نشر ورزش

پدیدآور: م‍ح‍س‍ن غ‍ف‍ران‍ي

آمار توصيفي در تربيت بدني

آمار توصيفي در تربيت بدني

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز

پدیدآور: مهري قهرماني


آمار توصيفي در تربيت بدني و علوم ورزشي

آمار توصيفي در تربيت بدني و علوم ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

پدیدآور: حسنعلي كلانتري

اندازه گيري و آمار توصيفي در تربيت بدني: به انضمام سوالات كارشناسي ارشد سراسري و آزاد تربيت بدني بهمراه پاسخ تشريحي

اندازه گيري و آمار توصيفي در تربيت بدني: ...

ناشر : ‏‫آيين احمد (ص)‬

پدیدآور: محسن طيبي