برنامه نويسي پيشرفته MATLAB و SIMULINK در مهندسي كنترل

برنامه نويسي پيشرفته MATLAB و SIMULINK د ...

ناشر : سها دانش

پدیدآور: رضا براتي بلداجي

برنامه نويسي در MATLAB

برنامه نويسي در MATLAB

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

پدیدآور: دزموند توتو

برنامه نويسي روش المان محدود در MATLAB

برنامه نويسي روش المان محدود در MATLAB

ناشر : دانشگاهي كيان

پدیدآور: پيمان عمراني


برنامه نويسي روش المان محدود در MATLAB

برنامه نويسي روش المان محدود در MATLAB

ناشر : دانشگاهي كيان

پدیدآور: پيمان عمراني

كليد برنامه نويسي در Matlab

كليد برنامه نويسي در Matlab

ناشر : كليد آموزش

پدیدآور: محمدتقي مروج

مباني برنامه نويسي در Matlab

مباني برنامه نويسي در Matlab

ناشر : تايماز

پدیدآور: شاهرخ نصيري


مقدمه اي كوتاه بر اصول برنامه نويسي در نرم افزار MATLAB

مقدمه اي كوتاه بر اصول برنامه نويسي در ن ...

ناشر : دانشگاه فردوسي مشهد، انتشارات

پدیدآور: وحيد محتشمي