مجموعه قوانين آپارتمان‌ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


مجموعه قوانين و مقررات با آخرين اصلاحات: قانون آپارتمانها

مجموعه قوانين و مقررات با آخرين اصلاحات: ...

ناشر : زرين مهر

زاهد حميد

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين اجاره: آنچه موجر و مستاجر بايد بدانند به انضمام قانون و آئين نامه تملك آپارتمانها، تعرفه دستمزد كارشناسان، نمونه اسناد و دادخواست

مجموعه قوانين اجاره: آنچه موجر و مستاجر ...

ناشر : كتابخانه گنج دانش

غلامرضا حجتي اشرفي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات موجر و مستاجر، قانون تملك آپارتمانها همراه با آيين نامه هاي مرتبط، قانون محل مطب پزشكان، ...

مجموعه قوانين و مقررات موجر و مستاجر، قا ...

ناشر : جنگل

عاطفه زاهدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰ ریال


مجموعه قوانين و مقررات مؤجر و مستأجر : به انضمام قانون تملك آپارتمانها...

مجموعه قوانين و مقررات مؤجر و مستأجر : ب ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين آپارتمان‌ها

مجموعه قوانين آپارتمان‌ها

ناشر : ثيدلر

اميرحسين دزفوليان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال