سيستم هاي استنباط فازي و پژوهش هاي اجتماعي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


سيستم هاي استنباط فازي و پژوهش هاي اجتماعي

سيستم هاي استنباط فازي و پژوهش هاي اجتما ...

ناشر : جامعه شناسان

وحيد قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۵۰۰۰۰ ریال