‏‫سرويس هاي اطلاعاتي و نقش جديد آن ها در هزاره سوم‮‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫سرويس هاي اطلاعاتي و نقش جديد آن ها در هزاره سوم‮‬

‏‫سرويس هاي اطلاعاتي و نقش جديد آن ها در ...

ناشر : دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، موسسه چاپ و انتشارات

اب‍راه‍ي‍م ع‍اص‍م

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال