گفتمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 288


گفتارها و گفتمان ها؛ ۳۱۳ نكته

گفتارها و گفتمان ها؛ ۳۱۳ نكته

ناشر : انتشارات عاصم

وحيد آريانفر

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال

گفتمان از سه منظر زبان شناختي، فلسفي و جامعه شناختي

گفتمان از سه منظر زبان شناختي، فلسفي و ج ...

ناشر : جامعه شناسان

عبدالحسين كلانتري

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال

دوران جديد عالم: گفتمان انتقادي انقلاب اسلامي در شناخت تجدد بر اساس بيات حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي

دوران جديد عالم: گفتمان انتقادي انقلاب ا ...

ناشر : انقلاب اسلامي، وابسته به موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي

سعيد اشيري

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال


گفتمان تئاتر(افراز) *

گفتمان تئاتر(افراز) *

ناشر : افراز

بهرام جلالي

قیمت کتاب سیتی : ۸۴۰۰۰۰ ریال

گفتمان

گفتمان

ناشر : نشانه

سارا ميلز

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

ابهام، فرياد ناتمام: گفتمان ابهام در فرهنگ و ادبيات ايران

ابهام، فرياد ناتمام: گفتمان ابهام در فره ...

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا

تقي پورنامداريان

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال


انديشه هاي جديد در ژئوپليتيك پست مدرنيسم - پسا ساختارگرايي - گفتمان

انديشه هاي جديد در ژئوپليتيك پست مدرنيسم ...

ناشر : زيتون سبز

رسول افضلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آموزش گفتمان بيمار - پزشك به زبان انگليسي

آموزش گفتمان بيمار - پزشك به زبان انگليس ...

ناشر : هفتان

حسين آقايي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

«گفتمان آزادي» در مطبوعات عصر مشروطه و انقلاب اسلامي

«گفتمان آزادي» در مطبوعات عصر مشروطه و ا ...

ناشر : هماي رحمت

عبدالصمد محمودي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


زبان،گفتمان و سياست خارجي (ديالكتيك بازنمايي از غرب در جهان نمادين ايراني)

زبان،گفتمان و سياست خارجي (ديالكتيك بازن ...

ناشر : اختران

مجيد اديب

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

تحليل گفتمان انتقادي تبليغات بازرگاني تلويزيون در چارچوب نظري فركلاف

تحليل گفتمان انتقادي تبليغات بازرگاني تل ...

ناشر : منتشران انديشه

ستاره مجيدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

زبان شناسي مقابله اي كاربردي زبان انگليسي و فارسي با تأكيد بر گفتمان

زبان شناسي مقابله اي كاربردي زبان انگليس ...

ناشر : رهنما

لطف الله يارمحمدي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال