برنامه‌ريزي نيروي انساني در بخش دولتي با رويكرد هوش مصنوعي (داده‌كاوي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


برنامه‌ريزي نيروي انساني در بخش دولتي با رويكرد هوش مصنوعي (داده‌كاوي)

برنامه‌ريزي نيروي انساني در بخش دولتي با ...

ناشر : نارون دانش

داود اناركي اردكاني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال