قوانين و مقررات كميسيون بند ۲۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها (مشاغل مزاحم) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


قوانين و مقررات كميسيون بند ۲۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها (مشاغل مزاحم)

قوانين و مقررات كميسيون بند ۲۰ و بند ۲۴ ...

ناشر : انديشه عصر

محمد محققي

قیمت کتاب سیتی : ۶۸۰۰۰۰ ریال