آشنايي با كامپوزيت هاي زمينه فلزي، پليمري و سراميكي و فرآيند هاي ساخت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آشنايي با كامپوزيت هاي زمينه فلزي، پليمري و سراميكي و فرآيند هاي ساخت

آشنايي با كامپوزيت هاي زمينه فلزي، پليمر ...

ناشر : جهان جام جم

نيره بي بي سلطاني

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال