معادلات ديفرانسيل معمولي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 45


حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي

حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي

ناشر : دانشگاه تبريز

كندل اتكينسون

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آناليز و محاسبات عددي با MATLAB شامل آناليز عددي، جبر خطي، معادلات ديفرانسيل معمولي...

آناليز و محاسبات عددي با MATLAB شامل آنا ...

ناشر : انديشه فاضل

آيت حقي كاكاوند

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

انقباض هاي تعميم يافته در فضاهاي متريك مرتب جزيي و كاربردهاي آن در معادلات ديفرانسيل معمولي

انقباض هاي تعميم يافته در فضاهاي متريك م ...

ناشر : ويهان

طيبه مسلمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


نظريه معادلات ديفرانسيل معمولي و سيستم هاي ديناميكي

نظريه معادلات ديفرانسيل معمولي و سيستم ه ...

ناشر : دانشگاه تبريز

حسين خيري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي قسمت اول: مرتبه اول، دوم، بالاتر

معادلات ديفرانسيل معمولي قسمت اول: مرتبه ...

ناشر : دانشگاه تفرش

عبدالرضا طهرانچي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي قسمت دوم: سري ها، تبديل لاپلاس و دستگاه معادلات

معادلات ديفرانسيل معمولي قسمت دوم: سري ه ...

ناشر : دانشگاه تفرش

الهه اميني فر

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال


تحليلي بر معادلات ديفرانسيل معمولي (رشته هاي علوم پايه، فني مهندسي، مهندسي شيمي)

تحليلي بر معادلات ديفرانسيل معمولي (رشته ...

ناشر : فروزش

سيده رباب فياض بهروز

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

معادلات ديفرانسيل معمولي و برخي از كاربردهاي آن

معادلات ديفرانسيل معمولي و برخي از كاربر ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (تبريز)

فرهاد دستمالچي ساعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۴۰۰۰ ریال

تشريح مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي

تشريح مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي

ناشر : سهادانش

محمد يعقوبي فر

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با MATLAB: براي رشته هاي علوم پايه به ويژه رياضي كاربردي و كليه رشته هاي مهندسي: شيمي، نفت، مكانيك، عمران، صنايع و غيره

حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با MATL ...

ناشر : انديشه فاضل

آيت حقي كاكاوند

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

توسيعي از قضيه فوبيني و كاربرد هاي آن در معادلات ديفرانسيل معمولي

توسيعي از قضيه فوبيني و كاربرد هاي آن در ...

ناشر : انتشارات راه دكتري

فائزه علوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مقدمه اي بر نظريه معادلات ديفرانسيل معمولي: براي رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، معماري و شهرسازي، ....

مقدمه اي بر نظريه معادلات ديفرانسيل معمو ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (تبريز)

نادر رفعتي ملكي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال