تحولات مديريتي مكانيزاسيون و اثر آن بر توسعه پايدار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحولات مديريتي مكانيزاسيون و اثر آن بر توسعه پايدار

تحولات مديريتي مكانيزاسيون و اثر آن بر ت ...

ناشر : ويهان

فرزاد فرهاديان بابادي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال