اقتصاد مقاومتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 308


مديريت تلفيق علم و صنعت در جهت تحقق حماسه اقتصادي( اقتصاد مقاومتي)

مديريت تلفيق علم و صنعت در جهت تحقق حماس ...

ناشر : انتشارات پلك

بابك صمدي افشار

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

‏‫اقتصاد مقاومتي (در پرتو: قرآن، حديث، بيانات مقام معظم رهبري و فرهنگ جامعه)‬

‏‫اقتصاد مقاومتي (در پرتو: قرآن، حديث، ب ...

ناشر : انتشارات حكمت و عرفان

حسين علي جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

اقتصاد مقاومتي از وادادگي تا ايستادگي

اقتصاد مقاومتي از وادادگي تا ايستادگي

ناشر : مضمون

اب‍راه‍ي‍م رزاق‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال


اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي

ناشر : بوستان حميد

حميد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

ارتباط شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد مقاومتي و فقرزدايي

ارتباط شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد مقاومتي ...

ناشر : انتشارات شهيد كاظمي

علي مصلي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آشنايي با مدل تعالي اقتصاد مقاومتي ايران ‏‫IREEM (Iranian Resistive Econome Excellence Model)‎ به همراه منطق ارزيابي عملكرد سازمان ها...

آشنايي با مدل تعالي اقتصاد مقاومتي ايران ...

ناشر : مولفان فرهيخته

بهروز فرهنگيان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


جهش توليد و اقتصاد مقاومتي

جهش توليد و اقتصاد مقاومتي

ناشر : نشر كيسان

حسين حسين‌زاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر احياي اقتصاد ملي و جهاني شدن اقتصاد ملي با نگرش اقتصاد مقاومتي

درآمدي بر احياي اقتصاد ملي و جهاني شدن ا ...

ناشر : ترنگ

محمد احمدي بافنده

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۵۰۰۰ ریال

اقتصاد مقاومتي در آمريكا

اقتصاد مقاومتي در آمريكا

ناشر : كتاب فردا

اكبر ابدالي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۶۰۰۰۰ ریال


اقتصاد مقاومتي، مفاهيم و كاركردها

اقتصاد مقاومتي، مفاهيم و كاركردها

ناشر : اميران

ح‍ي‍در ام‍ي‍ران

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اقتصاد مقاومتي در كشورهاي پيشرفته با تاكيد بر توليد ملي

اقتصاد مقاومتي در كشورهاي پيشرفته با تاك ...

ناشر : دانشگاه امام صادق(ع)، بسيج دانشجويي

حانيه سادات مومني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

استراتژي مديريت راهبردي اقتصاد مقاومتي

استراتژي مديريت راهبردي اقتصاد مقاومتي

ناشر : شاملو

بابك صمدي افشار

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال