هنرآموز تاسيسات: بانك جامع سوالات آزمونهاي استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كل كشور مواد آزمون تخصصي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


هنرآموز تاسيسات: بانك جامع سوالات آزمونهاي استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كل كشور مواد آزمون تخصصي و عمومي تاسيسات بهداشتي ساختمان، تاسيسات حرارتي و كارگاه...

هنرآموز تاسيسات: بانك جامع سوالات آزمونه ...

ناشر : كتاب آرتين

رضا ترابي فارساني

قیمت کتاب سیتی : ۷۸۰۰۰۰ ریال