‏‫اصول و مباني ترشوندگي در ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز‮‬

‏‫اصول و مباني ترشوندگي در ازدياد برداشت ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد شهيد بهشتي

پدیدآور: حسين قجاوند

‏‫افزايش برداشت نفت با تغييرات ترشوندگي در مخازن كربناته

‏‫افزايش برداشت نفت با تغييرات ترشوندگي ...

ناشر : پژوهندگان راه دانش

پدیدآور: ايرج باراني

ترشوندگي

ترشوندگي

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

پدیدآور: بيژن هنرور


ترشوندگي

ترشوندگي

ناشر : دانشگاه سمنان

پدیدآور: وقيع عالم

ترشوندگي

ترشوندگي

ناشر : پژوهشگاه صنعت نفت

پدیدآور: Waqi Alam

ترشوندگي سنگ مخزن

ترشوندگي سنگ مخزن

ناشر : ستايش

پدیدآور: ‏‫ارل سي.‬ دونالدسون


تغييرات ترشوندگي مخازن كربناته در مجاورت آب شور

تغييرات ترشوندگي مخازن كربناته در مجاورت ...

ناشر : انتشارات علمي يسنا

پدیدآور: فرشاد درگاهي