مجموعه قراردادهاي مدرن ۲ : اجاره، جعاله، مضاربه، كارگزاري، حق العمل كاري، ... |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه قراردادهاي مدرن ۲ : اجاره، جعاله، مضاربه، كارگزاري، حق العمل كاري، ...

مجموعه قراردادهاي مدرن ۲ : اجاره، جعاله، ...

ناشر : جاودانه

ع‍ب‍اس ب‍ش‍ي‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال