برنامه ريزي در مديريت زمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


برنامه ريزي در مديريت زمان

برنامه ريزي در مديريت زمان

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

فاطمه اژدريان

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مديريت زمان در كنكور : كتاب مشاوره و برنامه ريزي آموزشي، ويژگي: هدف گذاري، برنامه ريزي كوتاه مدت...

مديريت زمان در كنكور : كتاب مشاوره و برن ...

ناشر : ‏‫آلما (سيب ترش)‬

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال