اهميت سيستم حقوق، دستمزد در حسابداري

اهميت سيستم حقوق، دستمزد در حسابداري

ناشر : زبان حسابداري

پدیدآور: اسماعيل جعفري

حسابدار حقوق و دستمزد: رشته حسابداري مالي

حسابدار حقوق و دستمزد: رشته حسابداري مال ...

ناشر : انتشارات حسابدار

پدیدآور: زه‍را ن‍ي‍ك‍ب‍خ‍ت


حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : انتشارات آييد

پدیدآور: الهام شهنازي

حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : ترمه

پدیدآور: مهدي سوري

حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : فن برتر رويايي

پدیدآور: رضا سوخت سرائي


حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : انتشارات جاليز

پدیدآور: ابراهيم سهرابي‌فرد

حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : نارون دانش

پدیدآور: محبوبه فلاح‌نژاد


حسابداري حقوق و دستمزد: بر اساس استاندارد مهارت و آموزشي حسابدار حقوق و دستمزد كد استاندارد (۴/۱/۳۴/۳۹ - ۳) مجموعه هشتم

حسابداري حقوق و دستمزد: بر اساس استاندار ...

ناشر : انتشارات شهر ما

پدیدآور: شيرين ناظري

حسابداري حقوق و دستمزد: براساس استاندارد مهارت و آموزشي حسابدار حقوق و دستمزد كد استاندارد( ۴/۱/۳۴/۳۹ -۳) مجموعه هشتم

حسابداري حقوق و دستمزد: براساس استاندارد ...

ناشر : انتشارات حسابدار

پدیدآور: شيرين ناظري