ماشين هاي الكتريكي بدون جاروبك مغناطيس دائم شار محور |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ماشين هاي الكتريكي بدون جاروبك مغناطيس  دائم شار محور

ماشين هاي الكتريكي بدون جاروبك مغناطيس ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (بروجرد)

جسك اف. گيرس

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال