احتمال متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي اتفاقي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


احتمال متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي اتفاقي

احتمال متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي اتفاق ...

ناشر : نص

محمود دياني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۹۰۰۰۰ ریال

احتمال متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي اتفاقي

احتمال متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي اتفاق ...

ناشر : گل آفتاب

آتناسيوس پاپوليس

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال