طراحي شبكه هاي تامين منعطف و پايدار در زنجيره تامين |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


طراحي شبكه هاي تامين منعطف و پايدار در زنجيره تامين

طراحي شبكه هاي تامين منعطف و پايدار در ز ...

ناشر : آريا دانش

معين حاجي مقصودي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال