درآمدي بر انسان‏شناسي تصويري ‏و فيلم اتنوگرافيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


درآمدي بر انسان‏شناسي تصويري ‏و فيلم اتنوگرافيك

درآمدي بر انسان‏شناسي تصويري ‏و فيلم اتن ...

ناشر : انتشارات پل فيروزه

ن‍اص‍ر ف‍ك‍وه‍ي‌

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال