كاربرد تئوري بازي ها در مديريت زنجيره تامين |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاربرد تئوري بازي ها در مديريت زنجيره تامين

كاربرد تئوري بازي ها در مديريت زنجيره تا ...

ناشر : هوشمند تدبير

صفورا فاميل علمدار

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال