ابعاد و كاركردهاي شفافيت اطلاعات اقتصادي (مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ابعاد و كاركردهاي شفافيت اطلاعات اقتصادي (مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران)

ابعاد و كاركردهاي شفافيت اطلاعات اقتصادي ...

ناشر : انتشارات فرهنگ‌شناسي

سبا اميري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال